Kontrola procesu

Kontrole procesów i jakości, które pomagają śledzić i optymalizować operacje produkcyjne oraz jakość produktów.

Opanuj kontrolę procesów

Zdefiniuj metryki, które są specyficzne dla określonych etapów procesu produkcyjnego, na przykład, kiedy partia lub zmiana zaczyna się lub kończy, co godzinę... możesz to nazwać.

Zbieraj i agreguj wszystkie dane kontroli jakości specyficzne dla partii w celu ich przeglądu.

Kontrola procesu Factbird
Kontrola procesu Factbird

Ustaw limity, wyzwalaj wejście, bądź na bieżąco

Ustal górne i dolne limity dla pomiarów, aby zapewnić stałą jakość produktu. Jeśli limity te zostaną przekroczone, powinien zostać uruchomiony obowiązkowy komentarz, a dodatkowe kontrole kontrolne mogą zostać wdrożone automatycznie. Pomoże to zachować najwyższą jakość produktu.

Maksymalizacja wydajności i minimalizacja nadmiarowości

Zaplanuj pomiary w różnych odstępach czasu bez przestojów. Pozwoli to na opóźnienie zaplanowanych kontroli w przypadku przestoju, zapewniając jednocześnie wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów.

Upewnij się, że Twój proces pomiarowy jest elastyczny i zdolny do dostosowania się do zmian w produkcji.

Kontrola procesu Factbird

Producenci zwracają się do Factbird, aby uzyskać wgląd w informacje o hali produkcyjnej w czasie rzeczywistym