Zobacz Factbird w akcji

Analiza danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym zmniejsza ilość odpadów i zwiększa wydajność. Dzięki Factbird Twoja firma szybko osiągnie doskonałość operacyjną opartą na danych.

Liderzy produkcji osiągają więcej dzięki Factbird

Dowiedz się, jak Factbird może pomóc Twojej firmie

Zarezerwuj 30-minutową prezentację z jednym z członków zespołu Factbird, aby zobaczyć inteligencję produkcyjną w akcji.

  • Factbird zbiera dane za pomocą bramek IIoT, sterowników PLC i integracji.
  • Dane są bezpiecznie przesyłane bezpośrednio do serwera w chmurze Factbird za pośrednictwem sieci Wi-Fi, Ethernet lub sieci komórkowej.
  • Dane są wizualizowane w czasie rzeczywistym w bezpiecznej aplikacji internetowej dostępnej ze smartfona, tabletu lub komputera.

Zobacz swój zwrot z inwestycji

Dowiedz się, dlaczego klienci kochają Factbird

Ikona strzałki w lewo
Ikona strzałki w prawo

Producenci zwracają się do Factbird, aby uzyskać wgląd w informacje o hali produkcyjnej w czasie rzeczywistym