Monitorowanie przepływu danych wyjściowych na żywo

Uzyskaj wgląd w proces produkcji w czasie rzeczywistym. Śledź przepływ produkcji na żywo i dynamicznie dostosowuj go w celu zwiększenia wydajności i produktywności.

Monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym

Wizualizuj przepływ produkcji na żywo i szybkość cykli produkcyjnych, aby wyciągać nowe wnioski i maksymalizować czas sprawności i wydajność produkcji na wszystkich liniach.

Monitorowanie utraty prędkości produkcji
Monitorowanie przepływu na żywo Factbird

Śledzenie wskaźników wydajności produkcji

Monitoruj na żywo wydajność produkcji, prędkość cyklu, czas dodawania wartości, najdłuższą nieprzerwaną pracę, czas cyklu, liczbę zatrzymań i wiele innych kluczowych wskaźników wydajności w czasie rzeczywistym.

Oceń, jak sobie obecnie radzisz i zidentyfikuj obszary, w których można szybko wprowadzić ulepszenia.

Lepsze wyniki w przyszłości dzięki analizie danych historycznych

Zanurz się głębiej w swoje KPI i przeanalizuj ich historyczną trajektorię, aby uzyskać cenny wgląd w proces produkcji w czasie.

Na przykład śledzenie czasu dodawania wartości pomaga zoptymalizować wykorzystanie zasobów poprzez wskazanie nieproduktywnych działań, podczas gdy zarządzanie czasem cyklu dostosowuje tempo produkcji do popytu klientów, zmniejszając marnotrawstwo.

Monitorowanie przepływu na żywo Factbird

Producenci zwracają się do Factbird, aby uzyskać wgląd w informacje o hali produkcyjnej w czasie rzeczywistym