Andon

Natychmiastowe powiadamianie zespołu o krytycznych problemach produkcyjnych. Ułatw szybkie reagowanie, aby zminimalizować przestoje i zapewnić płynne działanie.

Wzmocnij swój zespół dzięki wsparciu w czasie rzeczywistym

Zoptymalizuj komunikację i zwiększ produktywność dzięki narzędziu wsparcia w czasie rzeczywistym do natychmiastowego zgłaszania próśb o pomoc i skutecznego rozwiązywania problemów.

Operatorzy używają Andon do sygnalizowania pilnych potrzeb, podczas gdy technicy używają go do ustalania priorytetów i zarządzania zgłoszeniami w oparciu o pilność.

Andon dzwoni do Factbird
Funkcja Andon w Factbird

Organizowanie zespołów w celu uzyskania szybkiego wsparcia

Przypisz odpowiednią rolę do każdego członka personelu, a role dyktują harmonogram powiadomień zgodnie z określonymi protokołami eskalacji. Dodatkowo skonfiguruj preferowaną metodę powiadomień, wybierając między SMS-em a e-mailem, aby zapewnić natychmiastową pomoc w krytycznych kwestiach.

Usprawnienie przepływu pracy dzięki alertom dostosowanym do zmiany.

Dostosuj powiadomienia do harmonogramów zmian swoich pracowników, zapewniając, że właściwi członkowie zespołu zostaną powiadomieni.

Ograniczenie nieporozumień i przyspieszenie reakcji.

Andon call Factbird

Producenci zwracają się do Factbird, aby uzyskać wgląd w informacje o hali produkcyjnej w czasie rzeczywistym